1. Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP KPPN
 2. Melampirkan 1 (satu) lembar copy SK Pindah yang telah dilegalisasi pejabat berwenang
 3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format Lampiran XI pada PER-58/PB/2013 agar status supplier pegawai atas nama tersebut sudah berstatus nonaktif di database SPAN KPPN asal sehingga kecil kemungkinan terjadinya kesalahan bayar ke rekening yang lama di KPPN asal.
 4. SKPP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan penjelasan :
  1. Lembar pertama untuk pegawai bersangkutan yang wajib dilampirkan saat pengajuan gaji pertama kali oleh satker baru kepada KPPN setempat;
  2. Lembar kedua untuk satker yang baru dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah;
  3. Lembar ketiga untuk KPPN asal (yang mengesahkan) sebagai arsip/pertinggal;
  4. Lembar keempat untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.

Tinggalkan Balasan